งานแผนงานและงบประมาณตำรวจตระเวนชายแดนที่ ๔๒


งาน ศปก.


            
         
                                         


เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ศปก.

ร.ต.ท.สถิตย์  ณรงค์ฤทธิ์

เจ้าหน้าที่ประจำ ศปก.ตชด.42

ค่ายศรีนครินทรา เลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐ 

อีเมล์ : spk.bpp42@gmail.com

โทรสาร : 075-424027


ส.ต.ท.จารุพงศ์ สุขเล็ก

เจ้าหน้าที่ประจำ ศปก.ตชด.42

ค่ายศรีนครินทรา เลขที่ ๔๓ หมู่ ๗ ตำบล ถ้ำใหญ่ อำเภอ ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช รหัสไปรษณีย์ ๘๐๑๑๐

อีเมล์ : spk.bpp42@gmail.com

โทรสาร : 075-424027


 
Online:  1
Visits:  131,104
Today:  11
PageView/Month:  389